ANBI

Vanaf … zijn giften ¬†gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum … heeft deze ANBI-status.